Suomen kielioppi

Liubov Gruzdeva "Suomen kielioppi"
Oppikirja sisältää suomen koko kieliopin. Tämän aineiston omaksuttuaan lukija
pystyy ymmärtämään alkuperäisiä tekstejä sekä käyttämään puheessaan kaikkia
kielioppirakenteita. Aineiston esittämismenetelmä antaa mahdollisuuden
ottaa yksityiskohtaisesti selvää kaikista säännöistä ja nopeasti perehtyä suomen
kielioppiin. Oppikirjaa voi käyttää myös käsikirjana. Kirja on tarkoitettu millä
tahansa tasolla suomen kieltä opiskelevalle venäjänkieliselle lukijalle ja tulee
olemaan mielenkiintoinen ja hyödyllinen koululaisille, abiturienteille, ylioppilaille,
opettajille sekä kaikille, jotka opiskelevat suomea kursseilla tai itsenäisesti.